מכינה קדם אקדמית

זה קרה לפני כמה שנים, הצלחתי להתקבל למחלקה שאני רוצה ללמוד באוניברסיטה, אבל הייתי חייב לעבור מכינה קודם. זאת הייתה תקופה...